انجام واکسیناسیون سالمند عزیز ناتوان
انجام واکسیناسیون سالمند عزیز ناتوان در خودرو در ایستگاه واکسیناسیون شهید حیدری شهرستان قدس مورخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
اطلاعات تماس
  • نشانی : شهر قدس
گالری تصاویر
تاریخ اخبار شهر

تاریخ ثبت اخبار شهر

1400/02/24

تاریخ پایان اخبار شهر

1400/02/24

امتیاز کاربران
  • 0
موقعیت مکانی
اخبار شهرهای مشابه
هفته سلامت روان
رزمایش بزرگ جهادگران فاطمی
افتتحاح پارک بانوان در شهر قدس
ثبت کسب و کار