بانک مشاغل شهرقدس اینجاست.

آزمایشگاه تشخیص طبی بهبود شهر قدس

شعار :

گروه : آزمایشگاه، عکسبرداری

  • 0
دکتر محمود ثابتی
اطلاعات تماس
  • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)، بلوار امام خمینی، قبل از خیابان عمارت(شهید قربانی)
موقعیت مکانی
ثبت نظر
جهت ثبت نظر یا ادعای مالکیت شغل باید وارد شوید.
کسب و کارهای مشابه
آزمایشگاه، عکسبرداری
ثبت کسب و کار