بانک مشاغل شهرقدس اینجاست.

گروه جهادی شهید نورعلی شوشتری شهر قدس

شعار : با هر شغل و حرفه ای می توانیم در کار خداپسندانه سهیم باشیم

گروه : امور خیریه

  • 0
گالری تصاویر
با هر شغل و حرفه ای می توانیم در کار خداپسندانه سهیم باشیم
موقعیت مکانی
ثبت نظر
جهت ثبت نظر یا ادعای مالکیت شغل باید وارد شوید.
کسب و کارهای مشابه
امور خیریه
ثبت کسب و کار