سازمان دولتی
اداره اوقاف شهرقدس (قلعه حسنخان)
حجت الاسلام سید یا سین شریفی
0214۶۸۲۶۷۸۹
0214۶۸۲۱۸۲۸
اطلاعات تماس
  • نشانی : شهرقدس، بلوار امام خمینی – بلوار شهید حمید قربانی – خ امارت
  • تلفن : 0214۶۸۲۱۸۲۸
ثبت نظر