بانک مشاغل شهرقدس اینجاست.

دکه روزنامه فروشی و اغذیه شهر قدس

شعار :

گروه : سوپر مارکت

  • 0
اطلاعات تماس
  • نشانی : شهرقدس،بلوار امام خمینی، ابتدای خیابان عمارت (شهیدقربانی) ، قبل ازاداره مخابرات
موقعیت مکانی
ثبت نظر
جهت ثبت نظر یا ادعای مالکیت شغل باید وارد شوید.
کسب و کارهای مشابه
سوپر مارکت نشر و روزنامه
ثبت کسب و کار