بانک مشاغل شهرقدس اینجاست.

ایستگاه تاکسی عمارت شهر قدس

شعار :

گروه : نقلیه عمومی

  • 0
اطلاعات تماس
  • نشانی : شهرقدس،بلوار امام خمینی، ابتدای خیابان عمارت (شهیدقربانی) ، قبل ازاداره مخابرات
موقعیت مکانی
ثبت نظر
جهت ثبت نظر یا ادعای مالکیت شغل باید وارد شوید.
کسب و کارهای مشابه
نقلیه عمومی
ثبت کسب و کار