لیست مشاغل

صندوق قرض الحسنه والفجر شهر قدس
صندوق قرض الحسنه والفجر شهر قدس
  • صندوق قرض الحسنه والفجر با سابقه خوب و نامی ماندگار، طی دوره های خوب و بد اقتصادی، هیچگاه از آرمان های خود که همانا حفظ رضایت مشتریان است، کوتاه نیامده...
  • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)، بلوار امام خمینی، در محدوده ی خیابان عمارت(شهید قربانی)

موسسه اعتباری آرمان شهر قدس
موسسه اعتباری آرمان شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، بلوار امام حسین، انتهای خیابان 20 متری ولیعصر، قبل از میدان بهاران، نبش کوچه لاله

موسسه اعتباری کوثر شهر قدس
موسسه اعتباری کوثر شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی، خیابان آزادی، قبل از خیابان عوارضی(شهید بهشتی)، نبش کوچه یاسمن

موسسه اعتباری نور شهر قدس
موسسه اعتباری نور شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)، بلوار امام خمینی، قبل از میدان آزادی

ثبت کسب و کار