لیست مشاغل

پرنده فروشی شهر قدس
پرنده فروشی شهر قدس
 • 09358175089
 • نشانی : شهرقدس، 30 متری شورا جنوبی، خیابان استقلال
 • موبایل : 09358175089

پرنده فروشی استقلال شهر قدس
پرنده فروشی استقلال شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، 30 متری شورا جنوبی، خیابان استقلال، بعد از خیابان سجاد، نبش گلستان سعدی

پرنده فروشی شهر قدس
پرنده فروشی شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)، بلوار امام خمینی، در محدوده ی کوچه محمدی

تولید و پخش روغن کنجد شهر قدس
تولید و پخش روغن کنجد شهر قدس
 • 09378291533
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری، ابتدای خیابان طالقانی، در محدوده ی کوچه حاج جعفری
 • موبایل : 09378291533

روغن کشی بکرو ناب شهر قدس
روغن کشی بکرو ناب شهر قدس
 • پخش روغن زیتون و کنجد 02146832925 09036905612
 • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی، خیابان مصلی، قبل ازبیمارستان 12 بهمن
 • موبایل : 09036905612

روغن گیری بادروج شهر قدس
روغن گیری بادروج شهر قدس
 • 09392525448
 • نشانی : شهرقدس،بلوار امام خمینی، ابتدای خیابان عمارت (شهیدقربانی) ، قبل ازاداره مخابرات
 • موبایل : 09392525448

زعفران کیمیا شهر قدس
زعفران کیمیا شهر قدس
 • 02146870609 09124167362
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری انقلاب، خیابان دانش آموز، روبروی کوچه علی حسینی
 • موبایل : 09124167362

ثبت کسب و کار