لیست مشاغل

مدرسه رسمی فوتبال پرسپولیس شهر قدس
مدرسه رسمی فوتبال پرسپولیس شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، ابتدای خیابان طالقانی

مدرسه شطرنج شهر قدس
مدرسه شطرنج شهر قدس
 • 09354561115 09356681327
 • نشانی : شهرقدس، شهرک ابریشم، خیابان دلگشا، سالن ورزشی الغدیر
 • موبایل : 09354561115
 • موبایل : 09356681327

مدرسه شهیدان تقی زاده شهر قدس
مدرسه شهیدان تقی زاده شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، خیابان مصلی، انتهای خیابان شهید جعفری، بعد ازکوچه حمزه

مدرسه شهیدان تقی زاده شهر قدس
مدرسه شهیدان تقی زاده شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، میدان ساعت، ابتدای خیابان مبارزان

مدرسه فوتسال شهر قدس
مدرسه فوتسال شهر قدس
 • 09391640528
 • نشانی : شهرقدس، ابتدای خیابان کاج(دکتر شریعتی)، زمین فوتبال
 • موبایل : 09391640528

مدرسه قرآن هدی شهر قدس
مدرسه قرآن هدی شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری، انتهای خیابان طالقانی، کوچه شهید مرتضوی

مدیریت آموزش پرورش شهرستان قدس
مدیریت آموزش پرورش شهرستان قدس
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری انقلاب، خیابان شهید فصیحی

ثبت کسب و کار