لیست مشاغل

مرکز آموزشی زبان خارجی پسرانه قلم ذرین شهر قدس
مرکز آموزشی زبان خارجی پسرانه قلم ذرین شهر قدس
 • 02146825134
 • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی به سمت میدان ساعت، نبش خیابان ملاصدرا

مرکز آموزشی زبان خارجی پسرانه کن شهر قدس
مرکز آموزشی زبان خارجی پسرانه کن شهر قدس
 • 02146074367
 • نشانی : شهرقدس، میدان ساعت، ابتدای خیابان مبارزان

مرکز آموزشی زبان های خارجی پسرانه معراج شهر قدس
مرکز آموزشی زبان های خارجی پسرانه معراج شهر قدس
 • 02146874620
 • نشانی : شهرقدس،بلوار امام خمینی، خیابان عمارت (شهیدقربانی) ، خیابان جنت، در محدوده ی کوی غیاثیان

مرکز آموزشی زبان های خارجی سحاب دخترانه شهر قدس
مرکز آموزشی زبان های خارجی سحاب دخترانه شهر قدس
 • 09193647636
 • نشانی : شهرقدس، ابتدای بلوار امام خمینی، خیابان ارشاد
 • موبایل : 09193647636

مرکز آموزشی زبانهای خارجی پسرانه آسمان شهر قدس
مرکز آموزشی زبانهای خارجی پسرانه آسمان شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی، بلوار امام حسین، بعد ازکوچه هجرت سوم

مرکز آموزشی زبانهای خارجی دخترانه آسمان شهر قدس
مرکز آموزشی زبانهای خارجی دخترانه آسمان شهر قدس
 • 02146840469
 • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی، بلوار امام حسین، بعد ازکوچه هجرت سوم

مرکز آموزشی و تقویتی متوسطه مهرگان شهر قدس
مرکز آموزشی و تقویتی متوسطه مهرگان شهر قدس
 • تقویتی متوسطه و کنکور 02146873100
 • نشانی : شهرقدس، انتهای خیابان امامزاده، قبل از خیابان گلبرگ

ثبت کسب و کار