لیست مشاغل

دفتر وکالت و مشاور حقوقی مرضیه شرافتی شهر قدس
دفتر وکالت و مشاور حقوقی مرضیه شرافتی شهر قدس
 • 02146856273 09122891944
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)، بلوار 45 متری انقلاب، ساختمان پاسارگاد
 • موبایل : 09122891944

دفتر وکالت و مشاور حقوقی میلاد بنفشی مقدم شهر قدس
دفتر وکالت و مشاور حقوقی میلاد بنفشی مقدم شهر قدس
 • 02146847084 09126034517
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)، بلوار 45 متری انقلاب، قبل از آتش نشانی
 • موبایل : 09126034517

دفتر وکالت و مشاور حقوقی نصیری شهر قدس
دفتر وکالت و مشاور حقوقی نصیری شهر قدس
 • 02146864755
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)، ابتدای بلوار 45 متری انقلاب، در محدوده ی کوچه شهید میرزایی

دفتر وکالت و مشاور حقوقی نیره کمالی شهر قدس
دفتر وکالت و مشاور حقوقی نیره کمالی شهر قدس
 • 02146881031 09126642698
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)، ابتدای بلوار 45 متری انقلاب، قبل از ساختمان دکتر وارث
 • موبایل : 09126642698

دفتر وکالت و مشاور حقوقی وحید محمدی شهر قدس
دفتر وکالت و مشاور حقوقی وحید محمدی شهر قدس
 • 09127693620 09126642546
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)، ابتدای بلوار امام خمینی، کوچه پرستو
 • موبایل : 09127693620
 • موبایل : 09126642546

دفتر وکالت و مشاور حقوقی وکلای پایه یک دادگستری شهر قدس
دفتر وکالت و مشاور حقوقی وکلای پایه یک دادگستری شهر قدس
 • وکیل پایه یک دادگستری 02146834770
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)

شرکت طراحی مهندسی برنامدار سازه شهر قدس
شرکت طراحی مهندسی برنامدار سازه شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری انقلاب، ساختمان رزآبی

ثبت کسب و کار