لیست مشاغل

موسسه فنی مهندسی شهاب تکنیک شهر قدس
موسسه فنی مهندسی شهاب تکنیک شهر قدس
 • 02146873600 09357789800
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری انقلاب، ابتدای خیابان مصلی،
 • موبایل : 09357789800

موسسه فنی مهندسی مقدم شهر قدس
موسسه فنی مهندسی مقدم شهر قدس
 • 02146865768 09123025658
 • نشانی : شهرقدس، بلوار امام حسین، ابتدای خیابان 20 متری ولیعصر، انتهای کوچه گل یاس
 • موبایل : 09123025658

موسسه وکالت و مشاور حقوقی عدل پژوه طاها شهر قدس
موسسه وکالت و مشاور حقوقی عدل پژوه طاها شهر قدس
 • 02146868900 02146811307
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)، بلوار امام خمینی، در محدوده ی خیابان عمارت(شهید قربانی)

موسسه وکالت و مشاور حقوقی مهرگان عدالت آراد شهر قدس
موسسه وکالت و مشاور حقوقی مهرگان عدالت آراد شهر قدس
 • 09120320084
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)، ابتدای بلوار 45 متری انقلاب، نبش کوچه شهید میرزایی
 • موبایل : 09120320084

هنرکده پروانه شهر قدس
هنرکده پروانه شهر قدس
 • پارچه نویسی - دیوارنویسی و شیشه نویسی 02146872894 09122125376
 • نشانی : شهرقدس، خیابان شهید عالمی، خیابان قدس، در محدوده ی کوچه به منش
 • موبایل : 09122125376