لیست مشاغل

مکانیکی و جلوبندی تهران خودرو شهر قدس
مکانیکی و جلوبندی تهران خودرو شهر قدس
 • 09124293951 09195161036
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، ابتدای خیابان شهید بهشتی (عوارضی)، بعد ازترمینال
 • موبایل : 09124293951
 • موبایل : 09195161036

مکانیکی و جلوبندی جواد شهر قدس
مکانیکی و جلوبندی جواد شهر قدس
 • 09399219516
 • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی به سمت میدان ساعت، ابتدای خیابان ملاصدرا، در محدوده ی بلوار بهاران
 • موبایل : 09399219516

مکانیکی و جلوبندی حقیقت شهر قدس
مکانیکی و جلوبندی حقیقت شهر قدس
 • 09356306311 09366547109
 • نشانی : ورودی شهرقدس، بلوار کلهر، بعد ازسی متری شورا، بعد ازخیابان گلستان
 • موبایل : 09356306311
 • موبایل : 09366547109

مکانیکی و جلوبندی حمید شهر قدس
مکانیکی و جلوبندی حمید شهر قدس
 • 09121577381
 • نشانی : ورودی شهرقدس، بلوار کلهر، بعد ازسی متری شورا، بعد ازخیابان گلستان
 • موبایل : 09121577381

مکانیکی و جلوبندی داریوش شهر قدس
مکانیکی و جلوبندی داریوش شهر قدس
 • 09358212026 09906604843
 • نشانی : ورودی شهرقدس، ابتدای بلوار کلهر، بعد ازپمپ بنزین، قبل ازبهشت فاطمه
 • موبایل : 09358212026
 • موبایل : 09906604843

مکانیکی و جلوبندی رحیم شهر قدس
مکانیکی و جلوبندی رحیم شهر قدس
 • 09122098599 09392098599
 • نشانی : شهرقدس، 30 متری شورا جنوبی، خیابان سجاد
 • موبایل : 09122098599
 • موبایل : 09392098599

مکانیکی و جلوبندی رسول شهر قدس
مکانیکی و جلوبندی رسول شهر قدس
 • 09193394580
 • نشانی : شهرقدس، میدان ساعت، بلوار حاج قاسم اصغر، انتهای خیابان نفت
 • موبایل : 09193394580

ثبت کسب و کار