لیست مشاغل

مکانیکی و جلوبندی صیدی شهر قدس
مکانیکی و جلوبندی صیدی شهر قدس
 • 09902588834 09906656618
 • نشانی : شهرقدس، میدان ساعت، انتهای بلوار شهید اصغری، خیابان شهدای سرخحصار
 • موبایل : 09902588834
 • موبایل : 09906656618

مکانیکی و جلوبندی فرانس تکنیک شهر قدس
مکانیکی و جلوبندی فرانس تکنیک شهر قدس
 • 09354539517
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری انقلاب، خیابان مصلی، بعد ازچهارراه گودرزی، روبروی کوچه صاحب الزمان
 • موبایل : 09354539517

مکانیکی و جلوبندی قدس شهر قدس
مکانیکی و جلوبندی قدس شهر قدس
 • 09124601438 09359287663
 • نشانی : شهرقدس، 30 متری شورا جنوبی، روبروی خیابان سجاد
 • موبایل : 09124601438
 • موبایل : 09359287663

مکانیکی و جلوبندی کامران شهر قدس
مکانیکی و جلوبندی کامران شهر قدس
 • 09108490076
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، خیابان شهید بهشتی (عوارضی)، بعد ازخیابان گودرزی
 • موبایل : 09108490076

مکانیکی و جلوبندی کرمانج شهر قدس
مکانیکی و جلوبندی کرمانج شهر قدس
 • 09306626784
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری انقلاب، 30 متری شورا، ابتدای خیابان نسترن
 • موبایل : 09306626784

مکانیکی و جلوبندی مجید شهر قدس
مکانیکی و جلوبندی مجید شهر قدس
 • 09124541826
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس به سمت جاده شهریار، بلوار کلهر، در محدوده ی کوچه مقداد
 • موبایل : 09124541826

مکانیکی و جلوبندی مرتضی شهر قدس
مکانیکی و جلوبندی مرتضی شهر قدس
 • 09127044811
 • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی، ابتدای بلوار امام حسین
 • موبایل : 09127044811