لیست مشاغل

مکانیکی و جلوبندی مرتضی شهر قدس
مکانیکی و جلوبندی مرتضی شهر قدس
 • 09127044811
 • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی، ابتدای بلوار امام حسین
 • موبایل : 09127044811

مکانیکی و جلوبندی و دیاگ قاسمی شهر قدس
مکانیکی و جلوبندی و دیاگ قاسمی شهر قدس
 • 09356305354
 • نشانی : شهرقدس، میدان ساعت، بلوار حاج قاسم اصغر، انتهای خیابان نفت
 • موبایل : 09356305354

مکانیکی و صافکاری و نقاشی علیرضا شهر قدس
مکانیکی و صافکاری و نقاشی علیرضا شهر قدس
 • 09909591903 09199917307
 • نشانی : ورودی شهرقدس، بلوار کلهر، بعد ازسی متری شورا، بعد ازخیابان گلستان
 • موبایل : 09909591903
 • موبایل : 09199917307

مکانیکی وجلو بندی اریا شهر قدس
مکانیکی وجلو بندی اریا شهر قدس
 • 09127697643 09366736695
 • نشانی : شهرقدس، خیابان مصلی، خیابان شهید جعفری، روبروی خیابان حمداله کوهی
 • موبایل : 09127697643
 • موبایل : 09366736695

مکانیکی وجلوبندی ترافیک شهر قدس
مکانیکی وجلوبندی ترافیک شهر قدس
 • 09126952098
 • نشانی : ورودی شهرقدس، بلوار کلهر، بعد ازسی متری شورا، بعد ازخیابان گلستان
 • موبایل : 09126952098

مکانیکی وردان شهر قدس
مکانیکی وردان شهر قدس
 • 09125214038
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، ابتدای خیابان شهید بهشتی (عوارضی)، بعد ازترمینال
 • موبایل : 09125214038

مهران پاک- فروشگاه لوازم یدکی شهر قدس
مهران پاک- فروشگاه لوازم یدکی شهر قدس
 • 09121343325
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس، بلوار 45 متری انقلاب، روبروی ساختمان رزآبی
 • موبایل : 09121343325

ثبت کسب و کار