لیست مشاغل

نمایشگاه اتومبیل آزادی شهر قدس
نمایشگاه اتومبیل آزادی شهر قدس
 • 02146821092
 • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی، خیابان آزادی، بعد از خیابان عوارضی(شهید بهشتی)

نمایشگاه اتومبیل احمدیان شهر قدس
نمایشگاه اتومبیل احمدیان شهر قدس
 • 02146810976 09121099795 09111099795
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، خیابان شهید بهشتی (عوارضی)، بعد ازخیابان گودرزی، در محدوده ی کوچه میثاق
 • موبایل : 09121099795
 • موبایل : 09111099795

نمایشگاه اتومبیل افشین شهر قدس
نمایشگاه اتومبیل افشین شهر قدس
 • 02146887451 09127805442
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس به سمت جاده شهریار، بلوار کلهر، بعد ازکوچه نیایش
 • موبایل : 09127805442

نمایشگاه اتومبیل ایران ماشین شهر قدس
نمایشگاه اتومبیل ایران ماشین شهر قدس
 • 02146834299 02146877741
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45متری انقلاب، خیابان شهید بهشتی (عوارضی)، قبل ازخیابان نبوی، روبروی کوچه رشادت

نمایشگاه اتومبیل ایرانزمین شهر قدس
نمایشگاه اتومبیل ایرانزمین شهر قدس
 • 09121677199 09124378144
 • نشانی : شهرقدس، میدان ولیعصر، به سمت میدان امام حسین، قبل ازکوچه شهید عزیزی
 • موبایل : 09121677199
 • موبایل : 09124378144

نمایشگاه اتومبیل پائیزان شهر قدس
نمایشگاه اتومبیل پائیزان شهر قدس
 • 02146837127 09125643521 09121837917
 • نشانی : شهرقدس، انتهای 30 متری شورای شمالی، بلوار مرزبانان، قبل از خیابان ابوریحان
 • موبایل : 09125643521
 • موبایل : 09121837917

نمایشگاه اتومبیل پرشین شهر قدس
نمایشگاه اتومبیل پرشین شهر قدس
 • 09353030149 09125463278
 • نشانی : شهرقدس، میدان ولیعصر، به سمت میدان امام حسین، بعد ازخیابان امام حسن، نبش کوچه شهیدرجایی
 • موبایل : 09353030149
 • موبایل : 09125463278

ثبت کسب و کار