لیست مشاغل

نمایشگاه اتومبیل محمد شهر قدس
نمایشگاه اتومبیل محمد شهر قدس
 • 02146822415 09128401128
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، خیابان شهید بهشتی (عوارضی)، بعد ازخیابان گودرزی، در محدوده ی کوچه میرداماد
 • موبایل : 09128401128

نمایشگاه اتومبیل مرسده شهر قدس
نمایشگاه اتومبیل مرسده شهر قدس
 • 09194617199 09355048989
 • نشانی : شهرقدس، خیابان مصلی، خیابان گودرزی شمالی، کوچه مدرسه
 • موبایل : 09194617199
 • موبایل : 09355048989

نمایشگاه اتومبیل مقدم شهر قدس
نمایشگاه اتومبیل مقدم شهر قدس
 • 02146811405 09122865491
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری انقلاب، خیابان مصلی، قبل ازچهارراه گودرزی
 • موبایل : 09122865491

نمایشگاه اتومبیل ملت شهر قدس
نمایشگاه اتومبیل ملت شهر قدس
 • 02146824547
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، خیابان شهید بهشتی (عوارضی)، بعد ازخیابان گودرزی

نمایشگاه اتومبیل مهدی شهر قدس
نمایشگاه اتومبیل مهدی شهر قدس
 • 02146833078 09122636992 09121087430
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری انقلاب، خیابان مصلی، قبل ازچهارراه گودرزی
 • موبایل : 09122636992
 • موبایل : 09121087430

نمایشگاه اتومبیل مهر شهر قدس
نمایشگاه اتومبیل مهر شهر قدس
 • 02146811072 09128093673
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس به سمت جاده شهریار، بلوار کلهر، بعد ازکوچه نیایش
 • موبایل : 09128093673

نمایشگاه اتومبیل میثاق شهر قدس
نمایشگاه اتومبیل میثاق شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، خیابان شهید بهشتی (عوارضی)، خیابان گودرزی جنوبی، بعد ازکوچه کاظم زاده

ثبت کسب و کار