لیست مشاغل

نمایشگاه اتومبیل علیمردانی شهر قدس
نمایشگاه اتومبیل علیمردانی شهر قدس
 • 02146890656
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس به سمت جاده شهریار، بلوار کلهر، بعد ازکوچه نیایش

نمایشگاه اتومبیل قصرماشین شهر قدس
نمایشگاه اتومبیل قصرماشین شهر قدس
 • 02146829911
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45متری انقلاب، ابتدای خیابان شهید بهشتی (عوارضی)

نمایشگاه اتومبیل گلستان شهر قدس
نمایشگاه اتومبیل گلستان شهر قدس
 • 02146818121 09123714318 09121087409
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45متری انقلاب، ابتدای خیابان شهید بهشتی (عوارضی)، قبل ازخیابان نبوی، در محدوده ی کوچه ماه
 • موبایل : 09123714318
 • موبایل : 09121087409

نمایشگاه اتومبیل متین شهر قدس
نمایشگاه اتومبیل متین شهر قدس
 • 02146825928 09121474068
 • نشانی : شهرقدس، خیابان مصلی، ابتدای خیابان گودرزی جنوبی، نبش کوچه حضرت ولیعصر
 • موبایل : 09121474068

نمایشگاه اتومبیل محمد شهر قدس
نمایشگاه اتومبیل محمد شهر قدس
 • 02146822415 09128401128
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، خیابان شهید بهشتی (عوارضی)، بعد ازخیابان گودرزی، در محدوده ی کوچه میرداماد
 • موبایل : 09128401128

نمایشگاه اتومبیل مرسده شهر قدس
نمایشگاه اتومبیل مرسده شهر قدس
 • 09194617199 09355048989
 • نشانی : شهرقدس، خیابان مصلی، خیابان گودرزی شمالی، کوچه مدرسه
 • موبایل : 09194617199
 • موبایل : 09355048989

نمایشگاه اتومبیل مقدم شهر قدس
نمایشگاه اتومبیل مقدم شهر قدس
 • 02146811405 09122865491
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری انقلاب، خیابان مصلی، قبل ازچهارراه گودرزی
 • موبایل : 09122865491

ثبت کسب و کار