لیست مشاغل

نمایشگاه اتومبیل ملت شهر قدس
نمایشگاه اتومبیل ملت شهر قدس
 • 02146824547
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، خیابان شهید بهشتی (عوارضی)، بعد ازخیابان گودرزی

نمایشگاه اتومبیل مهدی شهر قدس
نمایشگاه اتومبیل مهدی شهر قدس
 • 02146833078 09122636992 09121087430
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری انقلاب، خیابان مصلی، قبل ازچهارراه گودرزی
 • موبایل : 09122636992
 • موبایل : 09121087430

نمایشگاه اتومبیل مهر شهر قدس
نمایشگاه اتومبیل مهر شهر قدس
 • 02146811072 09128093673
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس به سمت جاده شهریار، بلوار کلهر، بعد ازکوچه نیایش
 • موبایل : 09128093673

نمایشگاه اتومبیل میثاق شهر قدس
نمایشگاه اتومبیل میثاق شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، خیابان شهید بهشتی (عوارضی)، خیابان گودرزی جنوبی، بعد ازکوچه کاظم زاده

نمایشگاه اتومبیل میلاد شهر قدس
نمایشگاه اتومبیل میلاد شهر قدس
 • 02146827372 09123305941
 • نشانی : شهرقدس، خیابان شهید بهشتی (عوارضی)، خیابان گودرزی جنوبی، در محدوده ی کوچه کاظم زاده
 • موبایل : 09123305941

نمایشگاه اتومبیل نگین شهر قدس
نمایشگاه اتومبیل نگین شهر قدس
 • 02146813074
 • نشانی : ورودی شهرقدس، بلوار کلهر، بعد ازسی متری شورا، بعد ازخیابان گلستان

نمایشگاه اتومبیل یاس شهر قدس
نمایشگاه اتومبیل یاس شهر قدس
 • 02146870310 02146825406
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، خیابان شهید بهشتی (عوارضی)، بعد ازخیابان گودرزی

ثبت کسب و کار