لیست مشاغل

نمایندگی مجاز دزدگیر شهر قدس
نمایندگی مجاز دزدگیر شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، ابتدای خیابان شهید بهشتی (عوارضی)، قبل ازترمینال

نوید اسپورت شهر قدس
نوید اسپورت شهر قدس
 • 02146815590 09122066333
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری انقلاب، خیابان جمهوری، بعد از خیابان امیرکبیر
 • موبایل : 09122066333

هنرکده اتومبیل شاعری شهر قدس
هنرکده اتومبیل شاعری شهر قدس
 • انواع روکش اتومبیل 09109932348 09377300552
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری انقلاب، ابتدای خیابان جمهوری
 • موبایل : 09109932348
 • موبایل : 09377300552

هیدرولیک پونوماتیک ایرانیان شهر قدس
هیدرولیک پونوماتیک ایرانیان شهر قدس
 • 02146075712 02146075711 09123102699
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس، بلوار 45 متری انقلاب، روبروی ساختمان رزآبی
 • موبایل : 09123102699

هیدرولیک پونوماتیک مطلق شهر قدس
هیدرولیک پونوماتیک مطلق شهر قدس
 • 02146071087 02146071089
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس، بلوار 45 متری انقلاب، بعد از صنعت چهارم

هیدرولیک حامد شهر قدس
هیدرولیک حامد شهر قدس
 • تعمیر جعبه فرمان و پمپ هیدرولیک 09388308351
 • نشانی : ورودی شهرقدس، بلوار کلهر، بعد ازپمپ بنزین، روبروی بهشت فاطمه
 • موبایل : 09388308351