لیست مشاغل

ایده آل خودرو شهر قدس
ایده آل خودرو شهر قدس
 • تولید کننده قطعات خودرو به صورت کلی و جزئی 02146879496 02146880152
 • نشانی : ورودی شهرقدس، بلوار کلهر، بعد ازپمپ بنزین، روبروی بهشت فاطمه

ایمن سیتم- پخش دزدگیر و سیستم شهر قدس
ایمن سیتم- پخش دزدگیر و سیستم شهر قدس
 • 02146846707 09351579903
 • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی، ابتدای بلوار امام حسین، نبش کوچه شمایلی
 • موبایل : 09351579903

باطری دولتی شهر قدس
باطری دولتی شهر قدس
 • 09127772621
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45متری انقلاب، خیابان شهید بهشتی (عوارضی)، قبل ازخیابان نبوی
 • موبایل : 09127772621

باطری سازی ابراهیم شهر قدس
باطری سازی ابراهیم شهر قدس
 • 09125761650
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45متری انقلاب، ابتدای خیابان شهید بهشتی (عوارضی)، قبل ازخیابان نبوی، در محدوده ی
 • موبایل : 09125761650

باطری سازی احمد شهر قدس
باطری سازی احمد شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، میدان ولیعصر، به سمت میدان امام حسین، ابتدای بلوار امام حسین، بعد ازکوچه شقاقی

باطری سازی ایمان شهر قدس
باطری سازی ایمان شهر قدس
 • 09307502095
 • نشانی : ورودی شهرقدس، ابتدای بلوار کلهر، بعد ازپمپ بنزین، قبل ازبهشت فاطمه
 • موبایل : 09307502095

باطری سازی تک شهر قدس
باطری سازی تک شهر قدس
 • 09352866971
 • نشانی : شهرقدس، 30 متری شورا جنوبی، ابتدای خیابان شاه بداغیان، روبروی کوچه گلها
 • موبایل : 09352866971

ثبت کسب و کار