لیست مشاغل

اتوسرویس دوستان شهر قدس
اتوسرویس دوستان شهر قدس
 • تعویض روغنی 09198047024
 • نشانی : شهرقدس، خیابان عوارضی(شهید بهشتی)، ابتدای خیابان صاحب الزمان، نبش کوچه اندیشه
 • موبایل : 09198047024

اتوسرویس سعید شهر قدس
اتوسرویس سعید شهر قدس
 • تعویض روغنی 09197738613
 • نشانی : شهرقدس، خیابان ملاصدرا، خیابان بهاران، در محدوده ی کوچه بهار ششم
 • موبایل : 09197738613

اتوسرویس شهر قدس
اتوسرویس شهر قدس
 • تعویض روغنی 09122126443
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری انقلاب، ابتدای خیابان جمهوری، بعد از کوچه شهید مرتضی محمدی
 • موبایل : 09122126443

اتوسرویس شهروز سرابی شهر قدس
اتوسرویس شهروز سرابی شهر قدس
 • تعویض روغنی 09374568138 09380308913
 • نشانی : شهرقدس، بلوار کلهر، روبروی کوچه شهید خاکسار
 • موبایل : 09374568138
 • موبایل : 09380308913

اتوسرویس عسگری شهر قدس
اتوسرویس عسگری شهر قدس
 • تعویض روغنی 02146885587 09356485775
 • نشانی : شهرقدس، خیابان ملاصدرا، انتهای خیابان بهاران، قبل از خیابان غدیر
 • موبایل : 09356485775

اتوسرویس عمو جعفر شهر قدس
اتوسرویس عمو جعفر شهر قدس
 • تعویض روغنی
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری، خیابان طالقانی، بعد از مسجد صاحب الزمان

اتوسرویس عنبران شهر قدس
اتوسرویس عنبران شهر قدس
 • تعویض روغنی 09396325134
 • نشانی : شهرقدس، خیابان ملاصدرا، انتهای خیابان بهاران، قبل از خیابان غدیر
 • موبایل : 09396325134

ثبت کسب و کار