لیست مشاغل

اتوسرویس مصطفی شهر قدس
اتوسرویس مصطفی شهر قدس
 • تعویض روغنی 09129410554 09129468704
 • نشانی : شهرقدس، 30 متری شورا جنوبی، خیابان شاه بداغیان، قبل از بوستان شاه بداغیان
 • موبایل : 09129410554
 • موبایل : 09129468704

اتوسرویس میثم - شهر قدس
اتوسرویس میثم - شهر قدس
 • تعویض روغنی 09121798010 09351798010
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری انقلاب، خیابان جمهوری، بعد از خیابان امیرکبیر، نبش کوچه مها
 • موبایل : 09121798010
 • موبایل : 09351798010

اتوسرویس و اتومکانیک سید شهر قدس
اتوسرویس و اتومکانیک سید شهر قدس
 • تعویض روغنی 09123212604 09364673373
 • نشانی : شهرقدس، انتهای 30 متری شورای شمالی، ابتدای بلوار مرزبانان، قبل از خیابان ابوریحان
 • موبایل : 09123212604
 • موبایل : 09364673373

اتوسرویس و تعویض روغنی متین شهر قدس
اتوسرویس و تعویض روغنی متین شهر قدس
 • تعویض روغنی 02146861398 09128828832
 • نشانی : شهرقدس، میدان ساعت، انتهای خیابان مبارزان، قبل از خیابان صیاد شیرازی
 • موبایل : 09128828832

اتوسرویس و مکانیکی رضا شهر قدس
اتوسرویس و مکانیکی رضا شهر قدس
 • تعویض روغنی 09126653256
 • نشانی : شهرقدس، میدان ولیعصر، به سمت میدان امام حسین، ابتدای بلوار امام حسین، بعد ازکوچه شقاقی
 • موبایل : 09126653256

اتوفرانس - مکانیکی و جلوبندی دیاگ شهر قدس
اتوفرانس - مکانیکی و جلوبندی دیاگ شهر قدس
 • 09126880986
 • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی
 • موبایل : 09126880986

اتوکیلنیک صادق شهر قدس
اتوکیلنیک صادق شهر قدس
 • 02146845943 09123231453
 • نشانی : شهرقدس، میدان ساعت، انتهای بلوار شهید اصغری، خیابان شهدای سرخحصار
 • موبایل : 09123231453

ثبت کسب و کار