لیست مشاغل

خشکشویی
 • 09015194141
 • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، خیابان مسجد، کوچه راجیان
 • موبایل : 09015194141

رویه کوبی و رنگ کاری مبل
 • 02146821366 09126853902
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، خیابان عدالت، بعد از چهارراه
 • موبایل : 09126853902

قالیشویی شربت اوغلی
 • 02146877750 02146877752
 • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، در محدوده ی کوچه بلبل

تولید وتعمیرات مبل
 • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، نبش کوچه آوینی

خشکشویی متین
 • 02146804254 09126841522
 • نشانی : شهرقدس،بلوار امام خمینی، انتهای خیابان عمارت (شهیدقربانی)، در محدوده ی خیابان آزادگان
 • موبایل : 09126841522

تعمیرات مبل اکبری
 • 02146850468 09356515148
 • نشانی : شهرقدس،بلوار امام خمینی، انتهای خیابان عمارت (شهیدقربانی)، نبش خیابان آزادگان
 • موبایل : 09356515148

سمساری و امانت فروشی جوان
 • 09331481386 09361794749
 • نشانی : شهرقدس،بلوار امام خمینی، خیابان عمارت (شهیدقربانی) پس از سه راهی، در محدوده ی کوچه پرستو
 • موبایل : 09331481386
 • موبایل : 09361794749