لیست مشاغل

خشکشویی یاس شهر قدس
خشکشویی یاس شهر قدس
 • 02146889936
 • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی، انتهای خیابان شهید عالمی، قبل از خیابان جانبازان

دفتر قالیشویی البرزغرب شهر قدس
دفتر قالیشویی البرزغرب شهر قدس
 • 09196403299
 • نشانی : شهرقدس، خیابان شهید جعفری، انتهای خیابان صیاد شیرازی، انتهای کوچه گلستان
 • موبایل : 09196403299

رویه کوبی و رنگ کاری مبل شهر قدس
رویه کوبی و رنگ کاری مبل شهر قدس
 • 02146821366 09126853902
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، خیابان عدالت، بعد از چهارراه
 • موبایل : 09126853902

سمساری و امانت فروشی امیر شهر قدس
سمساری و امانت فروشی امیر شهر قدس
 • 09192787129 09373795494
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری انقلاب، انتهای خیابان شهید فصیحی، نبش کوچه بوستان
 • موبایل : 09192787129
 • موبایل : 09373795494

سمساری و امانت فروشی باباطاهر شهر قدس
سمساری و امانت فروشی باباطاهر شهر قدس
 • 09193043257
 • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی، خیابان شهید عالمی، بعد از سه راه قدس، در محدوده ی کوچه خیرقلی
 • موبایل : 09193043257

سمساری و امانت فروشی بابایی شهر قدس
سمساری و امانت فروشی بابایی شهر قدس
 • 09193215486
 • نشانی : شهرقدس، خیابان عوارضی(شهید بهشتی)، خیابان صاحب الزمان، کوچه شهید اندرزگو
 • موبایل : 09193215486

سمساری و امانت فروشی برادران میرزایی شهر قدس
سمساری و امانت فروشی برادران میرزایی شهر قدس
 • 02146855802 09125626625
 • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی(سرقنات)، خیابان شهیدعالمی، کوچه مهدیهکوچه محمدتقی بهار
 • موبایل : 09125626625