لیست مشاغل

سمساری و امانت فروشی فرشاد شهر قدس
سمساری و امانت فروشی فرشاد شهر قدس
 • 09193215486
 • نشانی : شهرقدس، خیابان عوارضی(شهید بهشتی)، خیابان صاحب الزمان، بعد از کوچه شهید موحد
 • موبایل : 09193215486

سمساری و امانت فروشی گل یاس شهر قدس
سمساری و امانت فروشی گل یاس شهر قدس
 • 09194573166 09354168034
 • نشانی : شهرقدس، بلوار امام حسین، ابتدای خیابان 20 متری ولیعصر، انتهای کوچه گل یاس
 • موبایل : 09194573166
 • موبایل : 09354168034

سمساری و امانت فروشی گلستان شهر قدس
سمساری و امانت فروشی گلستان شهر قدس
 • 02146891197 09198282235
 • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی(سرقنات)، خیابان شهیدعالمی، کوچه مهدیه، نبش کوچه محمدتقی بهار
 • موبایل : 09198282235

سمساری و امانت فروشی لوکس شهر قدس
سمساری و امانت فروشی لوکس شهر قدس
 • 09330904190
 • نشانی : شهرقدس، سی متری شورا، انتهای خیابان استقلال
 • موبایل : 09330904190

سمساری و امانت فروشی مفتح شهر قدس
سمساری و امانت فروشی مفتح شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، خیابان مصلی، خیابان شهید جعفری، بعد ازکوچه جوادالائمه

سمساری و امانت فروشی مهدی شهر قدس
سمساری و امانت فروشی مهدی شهر قدس
 • 09305577270 09365577270
 • نشانی : شهرقدس، خیابان شهید جعفری، انتهای خیابان صیاد شیرازی
 • موبایل : 09305577270
 • موبایل : 09365577270

سمساری و امانت فروشی میرزایی شهر قدس
سمساری و امانت فروشی میرزایی شهر قدس
 • 02146880730 09123043845
 • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی(سرقنات)، خیابان شهیدعالمی، کوچه مهدیهکوچه محمدتقی بهار
 • موبایل : 09123043845