لیست مشاغل

سمساری و امانت فروشی خانه سبز شهر قدس
سمساری و امانت فروشی خانه سبز شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، خیابان طالقانی، روبروی کوچه شهید فرخی

سمساری و امانت فروشی رضوانی شهر قدس
سمساری و امانت فروشی رضوانی شهر قدس
 • 09121626323
 • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی(سرقنات)، خیابان شهیدعالمی، کوچه مهدیه، کوچه دکترحسابی
 • موبایل : 09121626323

سمساری و امانت فروشی سیاه کالی شهر قدس
سمساری و امانت فروشی سیاه کالی شهر قدس
 • 09191936496
 • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی(سرقنات)، خیابان شهیدعالمی، کوچه مهدیه، کوچه دکترحسابی
 • موبایل : 09191936496

سمساری و امانت فروشی عظیم خانی شهر قدس
سمساری و امانت فروشی عظیم خانی شهر قدس
 • 09397783262
 • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی(سرقنات)، خیابان شهیدعالمی، کوچه مهدیهکوچه محمدتقی بهار
 • موبایل : 09397783262

سمساری و امانت فروشی علی شهر قدس
سمساری و امانت فروشی علی شهر قدس
 • 09198070067
 • نشانی : شهرقدس، خیابان شهید جعفری، انتهای خیابان صیاد شیرازی، در محدوده ی کوچه گلستان
 • موبایل : 09198070067

سمساری و امانت فروشی فرشاد شهر قدس
سمساری و امانت فروشی فرشاد شهر قدس
 • 09193215486
 • نشانی : شهرقدس، خیابان عوارضی(شهید بهشتی)، خیابان صاحب الزمان، بعد از کوچه شهید موحد
 • موبایل : 09193215486

سمساری و امانت فروشی گل یاس شهر قدس
سمساری و امانت فروشی گل یاس شهر قدس
 • 09194573166 09354168034
 • نشانی : شهرقدس، بلوار امام حسین، ابتدای خیابان 20 متری ولیعصر، انتهای کوچه گل یاس
 • موبایل : 09194573166
 • موبایل : 09354168034

ثبت کسب و کار