لیست مشاغل

سمساری و امانت فروشی میرزایی شهر قدس
سمساری و امانت فروشی میرزایی شهر قدس
 • 02146835201 09122620611 09122648349
 • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی(سرقنات)، خیابان شهیدعالمی، کوچه مهدیهکوچه محمدتقی بهار
 • موبایل : 09122620611
 • موبایل : 09122648349

سمساری و امانت فروشی نمونه شهر قدس
سمساری و امانت فروشی نمونه شهر قدس
 • 09196462663
 • نشانی : شهرقدس، خیابان شهید جعفری، انتهای خیابان صیاد شیرازی، روبروی کوچه گلستان
 • موبایل : 09196462663

سمساری و امانت فروشی نوری شهر قدس
سمساری و امانت فروشی نوری شهر قدس
 • 02146844337 09128687450
 • نشانی : شهرقدس، بلوار امام حسین، خیابان 20 متری ولیعصر، روبروی کوچه آیت اله صدوقی
 • موبایل : 09128687450

سمساری و امانت فروشی و لوازم خانگی تک شهر قدس
سمساری و امانت فروشی و لوازم خانگی تک شهر قدس
 • 09143542606
 • نشانی : شهرقدس، بلوار امام حسین، خیابان 20 متری ولیعصر، قبل از خیابان واحد
 • موبایل : 09143542606

سمساری و امانت فروشی وحید تیموری شهر قدس
سمساری و امانت فروشی وحید تیموری شهر قدس
 • 09129415458 09381279830
 • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی(سرقنات)، خیابان شهیدعالمی، کوچه مهدیهکوچه محمدتقی بهار
 • موبایل : 09129415458
 • موبایل : 09381279830

شرکت خدماتی ونظافتی یاسین شهر قدس
شرکت خدماتی ونظافتی یاسین شهر قدس
 • 02146872812 09305193945
 • نشانی : شهرقدس، خیابان شهید عالمی، خیابان قدس، کوچه کبوتر
 • موبایل : 09305193945

قالی شویی قیطران شهر قدس
قالی شویی قیطران شهر قدس
 • 02146864495 09121775420 09011775420
 • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی، خیابان شهید عالمی، بعد از سه راه قدس، در محدوده ی کوچه خیرقلی
 • موبایل : 09121775420
 • موبایل : 09011775420

ثبت کسب و کار