لیست مشاغل

سمساری و امانت فروشی گلستان شهر قدس
سمساری و امانت فروشی گلستان شهر قدس
 • 02146891197 09198282235
 • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی(سرقنات)، خیابان شهیدعالمی، کوچه مهدیه، نبش کوچه محمدتقی بهار
 • موبایل : 09198282235

سمساری و امانت فروشی لوکس شهر قدس
سمساری و امانت فروشی لوکس شهر قدس
 • 09330904190
 • نشانی : شهرقدس، سی متری شورا، انتهای خیابان استقلال
 • موبایل : 09330904190

سمساری و امانت فروشی مفتح شهر قدس
سمساری و امانت فروشی مفتح شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، خیابان مصلی، خیابان شهید جعفری، بعد ازکوچه جوادالائمه

سمساری و امانت فروشی مهدی شهر قدس
سمساری و امانت فروشی مهدی شهر قدس
 • 09305577270 09365577270
 • نشانی : شهرقدس، خیابان شهید جعفری، انتهای خیابان صیاد شیرازی
 • موبایل : 09305577270
 • موبایل : 09365577270

سمساری و امانت فروشی میرزایی شهر قدس
سمساری و امانت فروشی میرزایی شهر قدس
 • 02146880730 09123043845
 • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی(سرقنات)، خیابان شهیدعالمی، کوچه مهدیهکوچه محمدتقی بهار
 • موبایل : 09123043845

سمساری و امانت فروشی میرزایی شهر قدس
سمساری و امانت فروشی میرزایی شهر قدس
 • 02146835201 09122620611 09122648349
 • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی(سرقنات)، خیابان شهیدعالمی، کوچه مهدیهکوچه محمدتقی بهار
 • موبایل : 09122620611
 • موبایل : 09122648349

سمساری و امانت فروشی نمونه شهر قدس
سمساری و امانت فروشی نمونه شهر قدس
 • 09196462663
 • نشانی : شهرقدس، خیابان شهید جعفری، انتهای خیابان صیاد شیرازی، روبروی کوچه گلستان
 • موبایل : 09196462663

ثبت کسب و کار