لیست مشاغل

لحاف و تشک دوزی شهر قدس
لحاف و تشک دوزی شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، خیابان شهید عالمی، خیابان قدس، قبل از خیابان استقلال، در محدوده ی کوچه ایمان

لحاف و تشک دوزی تک ستاره قدس شهر قدس
لحاف و تشک دوزی تک ستاره قدس شهر قدس
 • 09392829432
 • نشانی : شهرقدس، انتهای خیابان کاج(دکتر شریعتی)
 • موبایل : 09392829432

لحاف و تشک دوزی شهبازی شهر قدس
لحاف و تشک دوزی شهبازی شهر قدس
 • 09355850027
 • نشانی : شهرقدس، خیابان شهید عالمی، خیابان قدس، نبش کوچه نیلوفر
 • موبایل : 09355850027

لحاف و تشک دوزی شهر قدس
لحاف و تشک دوزی شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، خیابان شهید عالمی، انتهای خیابان قدس

لحاف و تشک دوزی شهر قدس
لحاف و تشک دوزی شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، 30 متری شورا جنوبی، خیابان شاه بداغیان، خیابان خیام

لحاف و تشک دوزی گلبانی شهر قدس
لحاف و تشک دوزی گلبانی شهر قدس
 • 09124966491
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری، انتهای خیابان طالقانی، کوچه شهید مرتضوی
 • موبایل : 09124966491

لحاف و تشک رضایی شهر قدس
لحاف و تشک رضایی شهر قدس
 • 09125802160
 • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی، خیابان شهید عالمی، بعد از سه راه قدس، در محدوده ی کوچه نیرو هوایی
 • موبایل : 09125802160

ثبت کسب و کار