لیست مشاغل

گالری ساعت علی شهر قدس
گالری ساعت علی شهر قدس
  • فروش و تعمیر ساعت با ضمانت کتبی
  • نشانی : شهر قدس .سرقنات.خ امام سجاد.جنب نانوایی سید .۱۱۰

گالری طلا فروشی کسری شهر قدس
گالری طلا فروشی کسری شهر قدس
  • بورس حلقه های ازدواج
  • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی، خیابان آزادی، روبروی 8 متری شورا

مرکز خرید طلای الماس شهر قدس
مرکز خرید طلای الماس شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی(سرقنات)، خیابان آزادی، بعد از اداره مخابرات، قبل از 0 متری شورا

مرکز خرید طلای مهستان  شهر قدس
مرکز خرید طلای مهستان شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، ابتدای خیابان طالقانی

مرکز فروش طلا و جواهر افشار  شهر قدس
مرکز فروش طلا و جواهر افشار شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، ابتدای خیابان طالقانی

نقره سرای ورسال شهر قدس
نقره سرای ورسال شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی، خیابان آزادی، روبروی 8 متری شورا

ثبت کسب و کار