لیست مشاغل

پارسیان استیل شهر قدس
پارسیان استیل شهر قدس
 • 09197393038
 • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی، بلوار امام حسین، بعد از نواب صفوی، قبل ازمیدان مصلی
 • موبایل : 09197393038

پخش دستگاه تصفیه آب- ملکی شهر قدس
پخش دستگاه تصفیه آب- ملکی شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس،بلوار امام خمینی، انتهای خیابان عمارت (شهیدقربانی)، نبش کوچه مهراب

پخش دکوری - پلاستیک و بلوریجات شهر قدس
پخش دکوری - پلاستیک و بلوریجات شهر قدس
 • 02146812097
 • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی، ابتدای بلوار امام حسین، روبروی هجرت یکم

پخش ظروف چینی شهر قدس
پخش ظروف چینی شهر قدس
 • زرین و آکروپال
 • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی، ابتدای خیابان مصلی، قبل ازبیمارستان 12 بهمن

پخش ظروف یکبار مصرف ابریشم شهر قدس
پخش ظروف یکبار مصرف ابریشم شهر قدس
 • 02146854288 09126601279
 • نشانی : شهرقدس، خیابان جمهوری، خیابان تولیدگران، قبل از خیابان ابریشم
 • موبایل : 09126601279

پخش ظروف یکبار مصرف شهر قدس
پخش ظروف یکبار مصرف شهر قدس
 • 02146861778 09123942965
 • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی، انتهای خیابان شهید عالمی، در محدوده ی کوچه شاهقلی
 • موبایل : 09123942965

پخش ظروف یکبار مصرف نگین شهر قدس
پخش ظروف یکبار مصرف نگین شهر قدس
 • 02146829822 09029096349
 • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، بعد از کوچه نغمه، قبل از خیابان مسجد
 • موبایل : 09029096349

ثبت کسب و کار