لیست مشاغل

هیات علی اصغر شهر قدس
هیات علی اصغر شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، روبروی خیابان شهدای مرصاد، کوچه ارغوان

مسجد امام حسن مجتبی شهر قدس
مسجد امام حسن مجتبی شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، نبش خیابان مسجد

هیات ریحانه الحسین شهر قدس
هیات ریحانه الحسین شهر قدس
 • مرکز نیکوکاری حضرت زهرا 02146836980
 • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، قبل از خیابان مسجد، کوچه چلچله، بعد از کوچه پرستو

هیات عاشقان حضرت رسول شهر قدس
هیات عاشقان حضرت رسول شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، بعد از کوچه نغمه، قبل از خیابان مسجد

مسجد حضرت علی ابن ابیطالب شهر قدس
مسجد حضرت علی ابن ابیطالب شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، خیابان طالقانی، خیابان علی بن ابیطالب، در محدوده ی مسجد علی بن ابیطالب

ویدئو کلوپ سعید شهر قدس
ویدئو کلوپ سعید شهر قدس
 • 02146849704 09351325550
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، خیابان طالقانی، کوچه نرگس
 • موبایل : 09351325550

مسجد امام حسن عسگری شهر قدس
مسجد امام حسن عسگری شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، خیابان عدالت، بعد از چهارراه