لیست مشاغل

هیات علی اصغر
  • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، روبروی خیابان شهدای مرصاد، کوچه ارغوان

مسجد امام حسن مجتبی
  • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، نبش خیابان مسجد

هیات ریحانه الحسین
  • مرکز نیکوکاری حضرت زهرا 02146836980
  • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، قبل از خیابان مسجد، کوچه چلچله، بعد از کوچه پرستو

هیات عاشقان حضرت رسول
  • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، بعد از کوچه نغمه، قبل از خیابان مسجد

مسجد حضرت علی ابن ابیطالب
  • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، خیابان طالقانی، خیابان علی بن ابیطالب، در محدوده ی مسجد علی بن ابیطالب

ویدئو کلوپ سعید
  • 02146849704 09351325550
  • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، خیابان طالقانی، کوچه نرگس
  • موبایل : 09351325550

مسجد امام حسن عسگری
  • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، خیابان عدالت، بعد از چهارراه