لیست مشاغل

مسجد حضرت علی ابن ابیطالب  شهر قدس
مسجد حضرت علی ابن ابیطالب شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، خیابان طالقانی، خیابان علی بن ابیطالب، در محدوده ی مسجد علی بن ابیطالب

مسجد حضرت فاطمه  شهر قدس
مسجد حضرت فاطمه شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، خیابان شهید عالمی، خیابان قدس، کوچه حضرت فاطمه

مسجد صاحب الزمان شهر قدس
مسجد صاحب الزمان شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، خیابان عوارضی(شهید بهشتی)، خیابان صاحب الزمان، مسجد صاحب الزمان

مسجد صاحب الزمان کاوسیه شهر قدس
مسجد صاحب الزمان کاوسیه شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری، خیابان طالقانی، مسجد صاحب الزمان

معرق کاشی(نقاشی با کاشی شکسته) شهر قدس
معرق کاشی(نقاشی با کاشی شکسته) شهر قدس
  • معرق کاشی یا نقاشی با کاشی شکسته قابل اجرا بر روی انواع سطوح ارایه تابلوهای دکراتیو آینه تزیین ظروف سینی و... ارائه بروی دیوار مدارس و دیوارهای شهری ومنزل و...
  • نشانی : شهر قدس کوچه مسجد جامع

مکتب الزهرا شهر قدس
مکتب الزهرا شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس،بلوار امام خمینی، خیابان عمارت (شهیدقربانی) ، انتهای خیابان جنت، خیابان شهیدان زنده دل، نبش کوچه مکتب الزهرا

هیات جوانان ثارالله شهر قدس
هیات جوانان ثارالله شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، میدان ساعت، بلوار حاج قاسم اصغر، خیابان نفت، نبش کوچه قناری

ثبت کسب و کار