لیست مشاغل

بوستان گلبرگ شهر قدس
بوستان گلبرگ شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، انتهای خیابان امامزاده، انتهای خیابان گلبرگ شمالی

باشگاه تخصصی بدنسازی و ایروبیک ویژه بانوان شهر قدس
باشگاه تخصصی بدنسازی و ایروبیک ویژه بانوان شهر قدس
 • ویژه بانوان - وزنه برداری
 • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، خیابان شهدای مرصاد، خیابان شقایق غربی

باشگاه بدنسازی نیما شهر قدس
باشگاه بدنسازی نیما شهر قدس
 • وزنه برداری - پرورش اندام
 • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، بعد از خیابان مسجد، قبل از خیابان شهدای مرصاد

فضای سبز شهر قدس
فضای سبز شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، قبل از خیابان مسجد، کوچه چلچله

سالن ورزشی سیب شهر قدس
سالن ورزشی سیب شهر قدس
 • 02146825146 09900630985
 • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی، ابتدای خیابان طراوت(سیفی)
 • موبایل : 09900630985

باشگاه فرهنگی ورزشی دیپلمات شهر قدس
باشگاه فرهنگی ورزشی دیپلمات شهر قدس
 • بیلیارد مصلا
 • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی، ابتدای بلوار امام حسین، قبل ازکوچه شمایلی

باشگاه ورزشی برادران مقدم شهر قدس
باشگاه ورزشی برادران مقدم شهر قدس
 • 09123176584
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، به سمت مصلی، خیابان طراوت
 • موبایل : 09123176584