لیست مشاغل

مزون غزاله شهر قدس
مزون غزاله شهر قدس
 • خیاطی بانوان
 • نشانی : شهرقدس، بلوار امام حسین، انتهای خیابان قناری

مزون لوتوس- طراحی و دوخت شهر قدس
مزون لوتوس- طراحی و دوخت شهر قدس
 • خیاطی بانوان 09372258319
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)، ابتدای بلوار امام خمینی، کوچه پرستو
 • موبایل : 09372258319

مزون مهسا شهر قدس
مزون مهسا شهر قدس
 • خیاطی بانوان
 • نشانی : شهرقدس، خیابان شهید جعفری، خیابان صیاد شیرازی، در محدوده ی شهید علی خزلی

مزون نوین شهر قدس
مزون نوین شهر قدس
 • خیاطی بانوان 09122605679 09022605670
 • نشانی : شهرقدس، شهرک ابریشم، خیابان دلگشا، کوچه زرین
 • موبایل : 09122605679
 • موبایل : 09022605670

مزون هنر شرقی شهر قدس
مزون هنر شرقی شهر قدس
 • خیاطی بانوان 02146896173 09395919506
 • نشانی : شهرقدس، شهرک ابریشم، انتهای خیابان دلگشا، خیابان زمزم
 • موبایل : 09395919506

مزون و خیاطی اقاقیا شهر قدس
مزون و خیاطی اقاقیا شهر قدس
 • خیاطی بانوان
 • نشانی : شهرقدس، بلوار امام حسین، ابتدای خیابان قناری

مزون و خیاطی نازگلی شهر قدس
مزون و خیاطی نازگلی شهر قدس
 • خیاطی بانوان 02146837615
 • نشانی : شهرقدس، خیابان مصلی، خیابان شهید جعفری، در محدوده ی کوچه مسجد حضرت رقیه

ثبت کسب و کار