لیست مشاغل

بانک ملی ایران شعبه دانشگاه ازاد اسلامی شهرقدس کد 2416
بانک ملی ایران شعبه دانشگاه ازاد اسلامی شهرقدس کد 2416
 • تلفن بانک ملی شهر قدس شعبه دانشگاه آزاد رئیس : 46818300 معاون : 46818301 کارکنان: 46818984 دورنگار: 46818985 شعبه های تهران وحدت خ طالقانی تقاطع ولیعصر جنب بیمارستان کودکان پ...

بانک ملی ایران شعبه شهرداری شهر قدس کد 2656
بانک ملی ایران شعبه شهرداری شهر قدس کد 2656
 • تلفن بانک ملی شهرداری شهر قدس رئيس: 021-46829993 معاون: 021-46883300 دایره صندوق - کارکنان: 021-46829994 دایره اعتبارات و ضمانتنامه ها: 021-46835929 دورنگار: 021-46843150 *|*|* بانک ملی ایران شعبه نصیرآباد شهریار...
 • نشانی : شهرقدس - بلوار 45متری انقلاب - شهر قدس - جنب شهرداری مرکزی قدس

بانک ملی ایران شعبه میدان مصلی شهر قدس کد 2602
بانک ملی ایران شعبه میدان مصلی شهر قدس کد 2602
 • شماره تلفن بانک ملی شعبه میدان مصلی شهر قدس رئيس: 02146853220 معاون : 02146853221 تلفنبانک: 02146886872 دورنگار: 02146853222 رئیس صندوق : 02146886872 تلفن بانک ملی شعبه شهریار *|*|* بانک ملی...
 • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی، ابتدای خیابان مصلی

بانک مهر اقتصاد شهر قدس
بانک مهر اقتصاد شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)، بلوار امام خمینی، قبل از میدان آزادی، نبش پاساژ ظریف نیا

خودپرداز شهر قدس
خودپرداز شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس،بلوار امام خمینی، خیابان عمارت (شهیدقربانی) ، ابتدای خیابان جنت، روبروی کوچه آیینی

خودپرداز شهر قدس
خودپرداز شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، شهرک ابریشم، خیابان ابریشم، نبش خیابان مهستان

خودپرداز باک سپه شهر قدس
خودپرداز باک سپه شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری انقلاب، روبروی خیابان شهرداری، نبش کوچه کارگزاران

ثبت کسب و کار