لیست مشاغل

موسسه آسیبهای اجتماعی همراهان مسیر زندگی شهر قدس
موسسه آسیبهای اجتماعی همراهان مسیر زندگی شهر قدس
 • اجتماعی روانی و سلامت دارای مجوز بهزیستی
 • نشانی : میدان مصلی، ساختمان صدف

موسسه تصویر برداران کیمیا شهر قدس
موسسه تصویر برداران کیمیا شهر قدس
 • 09122610656 09121039745
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، ابتدای خیابان طالقانی
 • موبایل : 09122610656
 • موبایل : 09121039745

ندا اکباتانی - کارشناس مامایی شهر قدس
ندا اکباتانی - کارشناس مامایی شهر قدس
 • ساختمان پزشکان
 • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی، خیابان شهید عالمی، قبل از سه راه قدس، ساختمان پزشکان دکتر تبریزی

ندا تربیت انزابی - کارشناس مامایی شهر قدس
ندا تربیت انزابی - کارشناس مامایی شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، بلوار آزادی، انتهای خیابان عمارت(شهیدقربانی)، روبروی خیابان شاه بداغیان، ساختمان پزشکان عمارت

نسیمه ستایش- فوق لیسانس مامایی شهر قدس
نسیمه ستایش- فوق لیسانس مامایی شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)، بلوار امام خمینی، قبل از میدان آزادی، ساختمان پزشکان رازی

نیلوفرسادات بنی الحسینی- مامایی و خدمات دوران بارداری شهر قدس
نیلوفرسادات بنی الحسینی- مامایی و خدمات دوران بارداری شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، انتهای خیابان طالقانی، نبش خیابان مالک اشتر

ثبت کسب و کار