لیست مشاغل

مژگان چاره جو- زنان و مامایی شهر قدس
مژگان چاره جو- زنان و مامایی شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، خیابان طالقانی، ساختمان پزشکان مهر

مژگان معینی زاده - کارشناس مامایی شهر قدس
مژگان معینی زاده - کارشناس مامایی شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی(سرقنات)، خیابان آزادی، روبروی بسیج، کوچه 12 فروردین

مشاور ورزشی و لوازم ورزشی شهر قدس
مشاور ورزشی و لوازم ورزشی شهر قدس
 • 09125660634
 • نشانی : شهرقدس، خیابان مصلی، خیابان شهید مفتح، نبش کوچه دانش
 • موبایل : 09125660634

مشاوره تغذیه ورزشی المپیا شهر قدس
مشاوره تغذیه ورزشی المپیا شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، بلوار امام حسین، انتهای خیابان خیابان ولیعصر، میدان بهاران

مشاوره ورزشی رویئن تن شهر قدس
مشاوره ورزشی رویئن تن شهر قدس
 • 09359908496
 • نشانی : شهرقدس،بلوار امام خمینی، انتهای خیابان عمارت (شهیدقربانی)، در محدوده ی ایستگاه تاکسی
 • موبایل : 09359908496

مشاوره ورزشی مستر المپیا شهر قدس
مشاوره ورزشی مستر المپیا شهر قدس
 • 09356559503
 • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی، بلوار امام حسین، بعد از نواب صفوی، قبل ازمیدان مصلی
 • موبایل : 09356559503

مطب الهام توسلی فر- کارشناس مامایی شهر قدس
مطب الهام توسلی فر- کارشناس مامایی شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی، خیابان آزادی، ابتدای خیایان آزادی، نبش کوچه محمودیان