لیست مشاغل

موسسه حمل و نقل شاهو شهر قدس
موسسه حمل و نقل شاهو شهر قدس
 • 02146872867 09120794090
 • نشانی : شهرقدس، خیابان مصلی، خیابان شهید جعفری، قبل ازمسجد حضرت رقیه
 • موبایل : 09120794090

موسسه قائم بار غرب تهران شهر قدس
موسسه قائم بار غرب تهران شهر قدس
 • 02146869221 09351010745 09129173857
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری، خیابان طالقانی، نبش خیابان مبارزان
 • موبایل : 09351010745
 • موبایل : 09129173857

موسسه منازل سازمانی ناجا شهرک ولایت شهر قدس
موسسه منازل سازمانی ناجا شهرک ولایت شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری انقلاب، خیابان مصلی، قبل ازچهارراه گودرزی، ابتدای خیابان پردیس، در محدوده ی کوچه پژواک

میدان امام حسین شهر قدس
میدان امام حسین شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، میدان امام حسین، به سمت میدان ولیعصر

میدان امام علی شهر قدس
میدان امام علی شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، خیابان مصلی، انتهای خیابان گودرزی شمالی، بعد ازچهارراه

ناحیه مقاومت بسیج شهرستان قدس
ناحیه مقاومت بسیج شهرستان قدس
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)، بلوار 45 متری انقلاب، کوچه شاهد

ناحیه مقاومت بسیج شهرقدس
ناحیه مقاومت بسیج شهرقدس
 • نشانی : ورودی شهرقدس، ابتدای بلوار کلهر، بعد ازپارک