لیست مشاغل

واحد مقاومت پیشگامان شهید آوینی 1و2  شهر قدس
واحد مقاومت پیشگامان شهید آوینی 1و2 شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، شهرک ابریشم، خیابان ابریشم، خیابان مهستان، روبروی کوچه مهستان دوم

واحد مقاومت شهید رجائی شهر قدس
واحد مقاومت شهید رجائی شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، انتهای خیابان کاج(دکتر شریعتی)

ورودی دوم بهشت فاطمه شهر قدس
ورودی دوم بهشت فاطمه شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، میدان قدس به سمت جاده شهریار، بلوار کلهر، بعد ازسی متری شورا، جنب بهشت فاطمه