لیست مشاغل

آژانس پردیس شهر قدس
آژانس پردیس شهر قدس
 • 02146820135 09354488996
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری انقلاب، خیابان مصلی، قبل ازچهارراه گودرزی، ابتدای خیابان پردیس
 • موبایل : 09354488996

آژانس پرهام شهر قدس
آژانس پرهام شهر قدس
 • 02146822444 02146822555
 • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی، خیابان آزادی، نبش کوچه مهدیخانی

آژانس تاکسی حمید شهر قدس
آژانس تاکسی حمید شهر قدس
 • 02146860700 09107602202
 • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، ابتدای خیابان امیرکبیر، در محدوده ی خیابان فرشجیان
 • موبایل : 09107602202

آژانس توریستی رها- شبانه روزی شهر قدس
آژانس توریستی رها- شبانه روزی شهر قدس
 • دارای خدمات شبانه روزی - آژانس - تاکسی تلفنی 02146836026 09360001748
 • نشانی : شهرقدس، میدان ساعت، ابتدای خیابان مبارزان
 • موبایل : 09360001748

آژانس توریستی ساحل شهر قدس
آژانس توریستی ساحل شهر قدس
 • 02146828838 09122450138 09195530848
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری، انتهای خیابان طالقانی، خیابان مبارزان، قبل از خیابان گودرزی
 • موبایل : 09122450138
 • موبایل : 09195530848

آژانس توریستی ملک- شبانه روزی شهر قدس
آژانس توریستی ملک- شبانه روزی شهر قدس
 • دارای خدمات شبانه روزی - آژانس - تاکسی تلفنی 02146810510
 • نشانی : شهرقدس، میدان ساعت، ابتدای خیابان مبارزان

آژانس توسن شهر قدس
آژانس توسن شهر قدس
 • 02146821516 02146829697
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری، خیابان طالقانی، کوچه قائم پناه

ثبت کسب و کار