لیست مشاغل

آژانس حافظ شهر قدس
آژانس حافظ شهر قدس
 • 02146881614 09125642991
 • نشانی : شهرقدس،خیابان عمارت (شهیدقربانی) ، انتهای خیابان جنت، خیابان شهیدان زنده دل، بعد ازخیابان خیبر
 • موبایل : 09125642991

آژانس دیبا فراز شهر قدس
آژانس دیبا فراز شهر قدس
 • 02146877716 09126719874 09336941219
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، ابتدای خیابان شهید بهشتی (عوارضی)، روبروی کوچه هامون
 • موبایل : 09126719874
 • موبایل : 09336941219

آژانس سفیر شهر قدس
آژانس سفیر شهر قدس
 • 02146825219 09126728033
 • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، خیابان شهدای مرصاد
 • موبایل : 09126728033

آژانس شبانه روزی توحید شهر قدس
آژانس شبانه روزی توحید شهر قدس
 • دارای خدمات شبانه روزی - آژانس - تاکسی تلفنی 02146871333 02146854908 02146852710
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)، بلوار 45 متری انقلاب، کوچه توحید

آژانس شبانه روزی جاده ابریشم شهر قدس
آژانس شبانه روزی جاده ابریشم شهر قدس
 • دارای خدمات شبانه روزی - آژانس - تاکسی تلفنی 02146880007 02146863999 09351477700
 • نشانی : شهرقدس، شهرک ابریشم، خیابان دلگشا، قبل از خیابان زمرد
 • موبایل : 09351477700

آژانس مسکن امید شهر قدس
آژانس مسکن امید شهر قدس
 • 02146847626
 • نشانی : شهرقدس، خیابان عوارضی(شهید بهشتی)، خیابان صاحب الزمان، قبل از کوچه شهید رجایی

آژانس مهدی شهر قدس
آژانس مهدی شهر قدس
 • 02146870918 02146826881 02146824197
 • نشانی : شهرقدس،بلوار امام خمینی، انتهای خیابان عمارت (شهیدقربانی)، در محدوده ی ایستگاه تاکسی

ثبت کسب و کار