لیست مشاغل

نانوایی لواشی مصلا شهر قدس
نانوایی لواشی مصلا شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی

نانوایی لواشی نمونه شهرک شهر قدس
نانوایی لواشی نمونه شهرک شهر قدس
 • 09390443972
 • نشانی : شهرقدس، سی متری شورا شمالی، انتهای خیابان شهید عزیزی
 • موبایل : 09390443972

نانوایی لواشی و ماشینی شهر قدس
نانوایی لواشی و ماشینی شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، قبل از خیابان مسجد

نمایشگاه آئینه و شمعدان عروس شهر قدس
نمایشگاه آئینه و شمعدان عروس شهر قدس
 • 02146842675 09122005660
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، ابتدای خیابان طالقانی، بعد از پاساژ گلستان
 • موبایل : 09122005660

نمایندگی و پخش مرغ تهران دوستان شهر قدس
نمایندگی و پخش مرغ تهران دوستان شهر قدس
 • 02146854965 09122498124
 • نشانی : شهرقدس، میدان ساعت، بلوار حاج قاسم اصغر، خیابان نفت، روبروی کوچه گل رز
 • موبایل : 09122498124

نوشت افزار فرهنگ شهر قدس
نوشت افزار فرهنگ شهر قدس
 • 02146845587 09126939430
 • نشانی : شهرقدس، خیابان شهید جعفری، ابتدای خیابان صیاد شیرازی، قبل ازشهید علی خزلی، در محدوده ی کوچه گلزار چهارم
 • موبایل : 09126939430

نوشت افزار و لوازم التحریر آریا شهر قدس
نوشت افزار و لوازم التحریر آریا شهر قدس
 • نوشت افزار - جامدادی
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، خیابان طالقانی، نبش کوچه هاتف