لیست مشاغل

آجیل خشکبار فردی شهر قدس
آجیل خشکبار فردی شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)، بلوار امام خمینی، قبل از خیابان عمارت(شهید قربانی)

آجیل فروشی - گردو و مغز گردو شهر قدس
آجیل فروشی - گردو و مغز گردو شهر قدس
 • 09148614031
 • نشانی : شهرقدس،بلوار امام خمینی، خیابان عمارت (شهیدقربانی) ، ابتدای خیابان جنت، در محدوده ی کوچه آیینی
 • موبایل : 09148614031

آجیل و خشکبار آذربایجان شهر قدس
آجیل و خشکبار آذربایجان شهر قدس
 • 09361550222
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری انقلاب، خیابان جمهوری، بعد از سه راه ابریشم
 • موبایل : 09361550222

آجیل و خشکبار آریا شهر قدس
آجیل و خشکبار آریا شهر قدس
 • 02146882008
 • نشانی : شهرقدس، ابتدای خیابان امامزاده

آجیل و خشکبار جبرائیلی زاده شهر قدس
آجیل و خشکبار جبرائیلی زاده شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس،بلوار امام خمینی، خیابان عمارت (شهیدقربانی) ، ابتدای خیابان جنت، در محدوده ی کوچه آیینی

آجیل و خشکبار خدادادی شهر قدس
آجیل و خشکبار خدادادی شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، خیابان شهیدبهشتی (عوارضی)، ابتدای خیابان شهید مفتح

آجیل و خشکبار دست چین شهر قدس
آجیل و خشکبار دست چین شهر قدس
 • 02146856331 09122605667
 • موبایل : 09122605667
 • نشانی : شهرقدس، میدان ولیعصر، ابتدای بلوار امام حسین، قبل ازکمیته امداد امام (ره)

ثبت کسب و کار