لیست مشاغل

بازار میوه و تره بار ولیعصر شهر قدس
بازار میوه و تره بار ولیعصر شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی(سرقنات)، خیابان آزادی، در محدوده ی اداره مخابرات

بازار ولیعصر شهر قدس
بازار ولیعصر شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی(سرقنات)، خیابان آزادی، در محدوده ی اداره مخابرات

بازارچه سوپرپروتئین پدیده شهر قدس
بازارچه سوپرپروتئین پدیده شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)، ابتدای بلوار امام خمینی، بعد از کوچه ارشاد

بازارچه گل نرگس  شهر قدس
بازارچه گل نرگس شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی(سرقنات)، خیابان آزادی، بعد از اداره مخابرات

بازارچه مرکز میوه و تره بار شهر قدس
بازارچه مرکز میوه و تره بار شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی، خیابان آزادی، ابتدای خیایان آزادی

بازارچه میوه و تره بار امام رضا شهر قدس
بازارچه میوه و تره بار امام رضا شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری انقلاب، روبروی صنعت چهارم

بازارچه میوه و تره بار مصلا  شهر قدس
بازارچه میوه و تره بار مصلا شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی

ثبت کسب و کار