لیست مشاغل

ارزانسرای تماشا شهر قدس
ارزانسرای تماشا شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی، ابتدای خیابان شهید عالمی

ارزانسرای خانومی شهر قدس
ارزانسرای خانومی شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی(سرقنات)، خیابان آزادی، روبروی بسیج، انتهای کوچه 12 فروردین، نبش جریده

ارزانسرای دافی شهر قدس
ارزانسرای دافی شهر قدس
 • 09122658957 09357249088
 • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی، خیابان مصلی، بعد ازچهارراه مفتح
 • موبایل : 09122658957
 • موبایل : 09357249088

ارزانسرای شیشه و بلور و کریستال آرتین شهر قدس
ارزانسرای شیشه و بلور و کریستال آرتین شهر قدس
 • 02146885355 09126643563
 • نشانی : شهرقدس، خیابان شهید عالمی، خیابان قدس، قبل از خیابان استقلال، نبش کوچه خیرقلی
 • موبایل : 09126643563

ارزانسرای صادقی- انواع حبوبات شهر قدس
ارزانسرای صادقی- انواع حبوبات شهر قدس
 • 09126643865
 • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی، بلوار امام حسین، در محدوده ی سه راه طالقانی
 • موبایل : 09126643865

ارزانسرای عسل شهر قدس
ارزانسرای عسل شهر قدس
 • 09359661646
 • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی، خیابان آزادی، در محدوده ی خیابان طالقانی
 • موبایل : 09359661646

ارزانسرای لوازم آشپزخانه و لوازم التحریر شهر قدس
ارزانسرای لوازم آشپزخانه و لوازم التحریر شهر قدس
 • لوازم آشپزخانه و لوازم التحریر
 • نشانی : شهرقدس،بلوار امام خمینی، خیابان عمارت (شهیدقربانی) ، قبل ازبازار امام رضا