لیست مشاغل

ارزانسرای عسل شهر قدس
ارزانسرای عسل شهر قدس
 • 09359661646
 • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی، خیابان آزادی، در محدوده ی خیابان طالقانی
 • موبایل : 09359661646

ارزانسرای لوازم آشپزخانه و لوازم التحریر شهر قدس
ارزانسرای لوازم آشپزخانه و لوازم التحریر شهر قدس
 • لوازم آشپزخانه و لوازم التحریر
 • نشانی : شهرقدس،بلوار امام خمینی، خیابان عمارت (شهیدقربانی) ، قبل ازبازار امام رضا

ارزانسرای مواد غذایی کاوسیه شهر قدس
ارزانسرای مواد غذایی کاوسیه شهر قدس
 • 02146834692
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری، انتهای خیابان طالقانی، خیابان مبارزان

ارزانسرای مواد غذایی هاشمی شهر قدس
ارزانسرای مواد غذایی هاشمی شهر قدس
 • 02146821441 02146843187 09123155939
 • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی، بلوار امام حسین، در محدوده ی سه راه طالقانی
 • موبایل : 09123155939

ارزانسرای مواد غذایی و بهداشتی آراز شهر قدس
ارزانسرای مواد غذایی و بهداشتی آراز شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس،بلوار امام خمینی، خیابان عمارت (شهیدقربانی) پس از سه راهی، در محدوده ی کوچه آسمان

ارزانسرای مواد غذایی و شوینده امیرخان شهر قدس
ارزانسرای مواد غذایی و شوینده امیرخان شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، انتهای 30 متری شورای شمالی، بلوار مرزبانان، انتهای خیابان ابوریحان، نبش کوچه لاله

ارزانسرای میرزازاده شهر قدس
ارزانسرای میرزازاده شهر قدس
 • 09125611956
 • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی، بلوار امام حسین، بعد ازسه راه طالقانی، نبش کوچه اندیشه
 • موبایل : 09125611956

ثبت کسب و کار