لیست مشاغل

اتخادیه صنف قنادان و پزندگان شهرقدس
اتخادیه صنف قنادان و پزندگان شهرقدس
 • 02146841660
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45متری انقلاب، خیابان شهید بهشتی (عوارضی)، در محدوده ی خیابان نبوی

ادویه پروانه شهر قدس
ادویه پروانه شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، خیابان شهید عالمی، خیابان قدس، در محدوده ی کوچه به منش

ادویه سنتی تاج محل
ادویه سنتی تاج محل
 • انواع ادویه جات - روغن های طبیعی - . . .
 • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی - سرقنات - خیابان پاسداران

ارزانسرا شهر قدس
ارزانسرا شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، قبل از خیابان مسجد

ارزانسرا شهر قدس
ارزانسرا شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، خیابان طالقانی، روبروی کوچه نرگس

ارزانسرا و حراجی فردین شهر قدس
ارزانسرا و حراجی فردین شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، خیابان طالقانی، بعد از کوچه شهید جهانگیری

ارزانسرای آریانا شهر قدس
ارزانسرای آریانا شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، انتهای سی متری شورا شمالی، انتهای خیابان طالقانی، بعد ازخیابان شرئیان

ثبت کسب و کار