لیست مشاغل

برنج ایرانی و محصولات شمال طاها شهر قدس
برنج ایرانی و محصولات شمال طاها شهر قدس
 • 09124774944
 • نشانی : شهرقدس، خیابان شهید جعفری، خیابان صیاد شیرازی، شهید علی خزلی
 • موبایل : 09124774944

برنج خوشه طلا شهر قدس
برنج خوشه طلا شهر قدس
 • برنج خوشه طلا راه ارتباطی: 09126640258 09372686574 09126640258 09372686574
 • موبایل : 09126640258
 • نشانی : شهرقدس، خیابان مصلی، ابتدای خیابان شهید جعفری، در محدوده ی کوچه شبنم
 • موبایل : 09372686574

برنج علیپور شهر قدس
برنج علیپور شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، خیابان طالقانی، کوچه بهداشت

برنج فروشی شهر قدس
برنج فروشی شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، در محدوده ی فرمانداری

برنج فروشی باقری شهر قدس
برنج فروشی باقری شهر قدس
 • 02146889863
 • نشانی : شهرقدس، خیابان مصلی، ابتدای خیابان شهید مفتح

برنج فروشی برادران مهماندوست شهر قدس
برنج فروشی برادران مهماندوست شهر قدس
 • 02146836180 09126642485
 • نشانی : شهرقدس، سی متری شورا، انتهای خیابان استقلال
 • موبایل : 09126642485

برنج فروشی شهر قدس
برنج فروشی شهر قدس
 • 09126640462
 • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی(سرقنات)، خیابان شهیدعالمی، کوچه مهدیهکوچه محمدتقی بهار
 • موبایل : 09126640462

ثبت کسب و کار