لیست مشاغل

بورس انواع سیگار جعفری شهر قدس
بورس انواع سیگار جعفری شهر قدس
 • انواع سیگار، توتون، تنباکو و زغال 02146078836 09102150897 09371150897
 • نشانی : شهرقدس، انتهای 30 متری شورای شمالی، ابتدای بلوار مرزبانان، قبل از خیابان ابوریحان
 • موبایل : 09102150897
 • موبایل : 09371150897

بورس انواع سیگار شهر قدس
بورس انواع سیگار شهر قدس
 • انواع سیگار، توتون، تنباکو و زغال
 • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی

بورس انواع سیگار و تنباکو ابراهیمی شهر قدس
بورس انواع سیگار و تنباکو ابراهیمی شهر قدس
 • انواع سیگار، توتون، تنباکو و زغال 09124050670
 • نشانی : شهرقدس، خیابان شهید جعفری، ابتدای خیابان صیاد شیرازی
 • موبایل : 09124050670

بورس انواع سیگار و زغال شهر قدس
بورس انواع سیگار و زغال شهر قدس
 • انواع سیگار، توتون، تنباکو و زغال
 • نشانی : شهرقدس، انتهای انتهای 20 متری ولیعصر، ابتدای بلوار مرزبانان

بورس برنج مرادی شهر قدس
بورس برنج مرادی شهر قدس
 • 02146865817 09358508091 09190312820
 • نشانی : شهرقدس، خیابان ملاصدرا، خیابان بهاران، بعد از خیابان امام علی، روبروی کوچه صلابت
 • موبایل : 09358508091
 • موبایل : 09190312820

بورس زغال سوری شهر قدس
بورس زغال سوری شهر قدس
 • 09124579500 09365885046
 • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، انتهای خیابان امیرکبیر
 • موبایل : 09124579500
 • موبایل : 09365885046

بورس سیگار اصغری شهر قدس
بورس سیگار اصغری شهر قدس
 • انواع سیگار، توتون، تنباکو و زغال 02146078413 09354313031
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)، ابتدای بلوار امام خمینی
 • موبایل : 09354313031

ثبت کسب و کار