لیست مشاغل

پرده سرا زبرا شهر قدس
پرده سرا زبرا شهر قدس
 • 02146843565
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)، بلوار امام خمینی، قبل از میدان آزادی

پرده سرا ی آریانا شهر قدس
پرده سرا ی آریانا شهر قدس
 • 09383442531
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، خیابان طالقانی، بعد از ساختمان پزشکان مهر
 • موبایل : 09383442531

پرده سرا ی آنتیک شهر قدس
پرده سرا ی آنتیک شهر قدس
 • 09395959336 09356007909
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، خیابان طالقانی، بعد از خیابان علی بن ابیطالب
 • موبایل : 09395959336
 • موبایل : 09356007909

پرده سرا ی پانیذ شهر قدس
پرده سرا ی پانیذ شهر قدس
 • 09358067604 09123626037 09354441508
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، ابتدای خیابان طالقانی
 • موبایل : 09358067604
 • موبایل : 09123626037
 • موبایل : 09354441508

پرده سرا ی نفیس شهر قدس
پرده سرا ی نفیس شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، خیابان طالقانی، بعد از ساختمان پزشکان مهر

پرده سرای آریانا شهر قدس
پرده سرای آریانا شهر قدس
 • 02146823326 09192710165 09383442531
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، خیابان طالقانی، در محدوده ی ساختمان پزشکان مهر
 • موبایل : 09192710165
 • موبایل : 09383442531

پرده سرای آفتاب شهر قدس
پرده سرای آفتاب شهر قدس
 • 02146867218 09368084714
 • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی
 • موبایل : 09368084714

ثبت کسب و کار