لیست مشاغل

تعمیرات مبل ابراهیمی شهر قدس
تعمیرات مبل ابراهیمی شهر قدس
 • 09374773081
 • نشانی : شهرقدس، 45 متری انقلاب، خیابان جمهوری، بعد از اداره گاز، در محدوده ی کوچه حسین فهمیده
 • موبایل : 09374773081

تعمیرات مبل اکبری شهر قدس
تعمیرات مبل اکبری شهر قدس
 • 02146850468 09356515148
 • نشانی : شهرقدس،بلوار امام خمینی، انتهای خیابان عمارت (شهیدقربانی)، نبش خیابان آزادگان
 • موبایل : 09356515148

تعمیرات مبل پرشین شهر قدس
تعمیرات مبل پرشین شهر قدس
 • رنگاری و نجاری و رویه کوبی
 • نشانی : شهرقدس، بلوار امام حسین، خیابان 20 متری ولیعصر، انتهای کوچه شهید چمران

تعمیرات مبل شهر قدس
تعمیرات مبل شهر قدس
 • 09196945330 09307919136
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری انقلاب، 30 متری شورا، خیابان نسترن
 • موبایل : 09196945330
 • موبایل : 09307919136

تعمیرات مبل شهر قدس
تعمیرات مبل شهر قدس
 • 09305541022
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری انقلاب، خیابان جمهوری، بعد از کوچه مسجد، روبروی بوستان شکوفه
 • موبایل : 09305541022

تعمیرات مبل مهدی شهر قدس
تعمیرات مبل مهدی شهر قدس
 • 09196840689 09193291936
 • نشانی : شهرقدس، 30 متری شورا جنوبی، انتهای خیابان شاه بداغیان
 • موبایل : 09196840689
 • موبایل : 09193291936

تعمیرات مبلمان امیر شهر قدس
تعمیرات مبلمان امیر شهر قدس
 • 09127655415 09198585593
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری انقلاب، خیابان مصلی، بعد ازدارالقرآن، کوچه سرهنگ فرد
 • موبایل : 09127655415
 • موبایل : 09198585593

ثبت کسب و کار